Jesteś tutaj:
Ogłoszenia > Ogłoszenie-wydawanie wniosków na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 25/8 oraz Koszalińskiej 25/13

Ogłoszenie-wydawanie wniosków na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 25/8 oraz Koszalińskiej 25/13

Ogłoszenie

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że od dnia 11 września 2019 r., w siedzibie spółki przy ul. Wojska Polskiego 1, będą wydawane wnioski, lub można pobrać druk wniosku z naszej strony internetowej www.tbs.karlino.pl   na najem lokalu mieszkalnego:

  • przy ul. Koszalińskiej 25/8, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej  55,15 m2  składa się  z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju.
    Lokal usytuowany jest na II piętrze.
  • przy ul. Koszalińskiej 25/13, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 50,81 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju.
    Lokal usytuowany jest na II piętrze.

Wnioski  wydawane będą osobom, które wyrażą chęć  partycypowania w kosztach budowy.

Osoby te  oprócz partycypacji zobowiązane są do wpłaty kaucji.

Wartość odtworzeniowa 1m2 pow. użytkowej lokalu wynosi 3.674,00 zł.

Partycypacja kształtuje się w przedziale od 10% do 25% wartości lokalu liczonej według w/w stawki przez powierzchnię lokalu.

  • ul. Koszalińska 25/8 – od 10% (min.) tj. 20.262,11 zł. do 25 % (max.) tj. 50.655,28 zł
  • ul. Koszalińska 25/13 – od 10% (min.) tj. 18.667,60 zł. do 25 % (max.) tj. 46.668,99 zł

Kaucja kształtuje się w wysokości  wynikającej z wyliczenia tj. powierzchnia lokalu pomnożona przez :

111,12 zł/m2 – ul. Koszalińska 25/8  – tj.  6.128,27 zł.

                        - ul. Koszalińska 25/13 – tj. 5.646,01 zł.

Partycypacja  i kaucja  płatna będzie przed podpisaniem umowy najmu lokalu.

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego należy złożyć w sekretariacie Karlińskiego TBS przy ulicy Wojska Polskiego 1 do dnia 18 września 2019 r.

Załączniki:

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobie Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego-Koszalińska 25/8

109 KB

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobie Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego-Koszalińska 25/8

205 KB

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobie Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego-Koszalińska 25/13

109 KB

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobie Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego-Koszalińska 25/13

205 KB
 
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego SP.z o.o. w Karlinie ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino
tel. +48 (094) 311 7205 , fax +48 (094) 311 7289