Jesteś tutaj:
O Firmie

O Firmie

Spółkę założono 08.05.1997r i zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego po numerem: KRS 0000121252

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • budowa domów mieszkalnych lub ich nabywanie
  • eksploatacja budynków mieszkalnych na zasadach najmu
  • wynajmowanie lokali użytkowych
  • inwestorstwo zastępcze budownictwa i infrastruktury towarzyszącej
  • wykonawstwo robót budowlanych
  • budowa domów mieszkalnych na sprzedaż z funduszy przyszłych właścicieli

Informacja o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych
Karlińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie

  • Konkurs: "INWESTYCJA 2008"
  • Konkurs: "Modernizacja Roku 2003"
  • Konkurs: "Budowa Roku 2004"
  • Konkurs: "INNOWACJE W MIASTACH 2000"

Nagroda w konkursie „INWESTYCJA 2008” została przyznana za budynek mieszkalno-usługowy Koszalińska 25, który został wybudowany z udziałem kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Budynek został wybudowany w strefie starówki w centrum Karlina z zachowaniem historycznego stylu otaczających budynków.

Karlińskie TBS w konkursie „Modernizacja Roku 2003” otrzymało w sierpniu 2004 roku dyplom finalisty za Modernizację Budynku Mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 37 w Karlinie

Karlińskie TBS uczestniczyło w konkursie „Budowa Roku” i otrzymało wyróżnienie Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie w kategorii „INWESTYCJA 2004”

Karlińskie TBS otrzymało w listopadzie 2000r. nagrodę dla inwestora: w konkursie „Innowacje w Miastach 2000” ufundowaną przez BGK za projekt –„Odbudowa historycznej zabudowy Karlina w formule TBS”

 
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego SP.z o.o. w Karlinie ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino
tel. +48 (094) 311 7205 , fax +48 (094) 311 7289