Jesteś tutaj:
Zasoby

Zasoby

stan na dzień 01.04.2011r.

  • Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. została założona 08 maja 1997r.
  • Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.041.228,00 zł.
  • Karlińskie TBS wybudowało 11 budynków, w tym 178 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 8.166,92m2 
  • Stawka czynszu wynosi 7,65 zł/m2 oraz 7,96 zł/m2 w budynkach 4 Marca 6A i 6B.
  • Komisja mieszkaniowa do przydziału lokali z zasobu TBS jest powoływana przez Zgromadzenie Wspólników Karlińskiego TBS.
     

Zarządzanie zasobami

Karlińskie TBS zarządza zasobem mieszkaniowym:

a) własnym o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 8.166,32m2

b) Gminy Karlino:

 - budynek przy ul. Szymanowskiego 17 o powierzchni 667,92m2

c) wspólnot mieszkaniowych

- budynki przy ul. Koszalińska 15-17, Koszalińska 25, Wojska Polskiego 1 o powierzchni 3.444,12m2

Budynki TBS budowane z udziałem kredytów z KFM

1. Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Prusa 2 i Wigury 5 w tym 19 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 958,31m2 oraz gazowej kotłowni osiedlowej w Karlinie.

Wykonawcą inwestycji  był  B.U.I.I.Z.B.  „IN-PART” January Pinkowski Kołobrzeg .Budowę rozpoczęto 15.03.1996r. a zakończono  11.12.1997r.

Udział procentowy kredytu z KFM w finansowaniu inwestycji wynosił 50,29%

    

2. Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wigury 3 w Karlinie w tym 26 lokali mieszkalnych. o pow. użytkowej 1194,47  m2.

Projekt budynku wykonała firma projektowa  „Archikon”- Stanisław Skład, zaś wykonawcą inwestycji było Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa  Przemysłowego „Przemysłówka” Koszalin .Budowę rozpoczęto 15.01.1999r. a zakończono 29.11.1999r.

Udział procentowy kredytu z KFM w finansowaniu inwestycji wynosił 68,42%

 

3. Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Koszalińskiej 15 i 17 w Karlinie w tym 17 lokali mieszkalnych o pow.użytkowej 970,68 m2 oraz 6 lokali użytkowych. o pow. użytkowej 328,07 m2

Projekt budynku wykonała firma projektowa  „Archikon”- Stanisław Skład, a wykonawcą inwestycji było Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa  Przemysłowego „Przemysłówka” Koszalin .Budowę rozpoczęto w sierpniu.1999r. a zakończono 23.10.2000r.

Udział procentowy kredytu z KFM w finansowaniu inwestycji wynosił 55,11%

   

 

4. Budowa budynku mieszkalnego przy  ulicy 4 Marca 12 w Karlinie w tym 20 lokali mieszkalnych o pow.użytkowej 811,06 m2

Projekt budynku wykonała firma projektowa  „Archikon”- Stanisław Skład, a wykonawcą inwestycji była firma PBPiHMB „BAN-BUD” Koszalin .Budowę rozpoczęto 01.10.2002r. a zakończono  31.08..2003r.

Udział procentowy kredytu z KFM w finansowaniu inwestycji wynosił  68,07%

      

5. Budowa budynku mieszkalnego przy  ulicy Koszalińskiej 25 w Karlinie.

Koncepcję architektoniczno- budowlaną oraz projekt opracowała  architekt Pani Maria Grochowska oraz  architekt Pani Małgorzata Adamczyk – wrzesień 2003r.

W budynku znajduje się 16 lokali mieszkalnych i 3 lokale usługowe.

      

Plac zabaw budynku Koszalińska 25 i budynku przy ulicy Szymanowskiego

   

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMAL” Słowik, Suwalski, Zięba Sp. j. z Koszalina. 

Budynek o  pow. użytkowej – 1.077,14 m2, w tym:
− lokale mieszkalne  768,76m2
− lokale usługowe 308,38m2

6.Budynek mieszkalny przy ulicy  4 Marca 10 w Karlinie
Koncepcję zagospodarowania terenu opracował  architekt Stanisław Skład – marzec 2003r.

Projekt budynku opracowały:

− architekt Maria Grochowska

− architekt Małgorzata Adamczyk

− konstruktor Krystyna Skupień.

Wykonawcą  inwestycji było Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka„

Budynek czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej 20 lokali mieszkalnych 868,55m2 .

W budynku znajdują się lokale mieszkalne dwu i trzypokojowe z aneksami kuchennymi.

 4 marca 10

7 .Budynek mieszkalny 4 Marca 8 posiada 20 lokali mieszkalnych 2 i 3 pokojowych o pow. użytkowej 868,55 m2

  

4 marca 8

8. Budynek mieszalny 4 Marca 6B posiada 20 lokali mieszkalnych 2 i 3 pokojowych o pow. użytkowej 862,97 m2.

 

9. Budynek mieszalny 4 Marca 6A posiada 20 lokali mieszkalnych 2 i 3 pokojowych o pow. użytkowej 862,97 m2.

   

Plac zabaw na osiedlu TBS przy ul. 4 Marca w Karlinie

    

 

 
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego SP.z o.o. w Karlinie ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino
tel. +48 (094) 311 7205 , fax +48 (094) 311 7289