Jesteś tutaj:
Ogłoszenia > Ogłoszenie-wydawanie wniosków na najem lokalu mieszkalnego przy ul. 4 Marca 12/19

Ogłoszenie

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że od dnia 03 lutego 2021 r., w siedzibie spółki przy ul. Wojska Polskiego 1, będą wydawane wnioski, lub można pobrać druk wniosku z naszej strony internetowej www.tbs.karlino.pl na najem lokalu mieszkalnego:

  • przy ul. 4 Marca 12/19, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej  34,22 m2  składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju.
    Lokal usytuowany jest na III piętrze.

Wnioski  wydawane będą  osobom, które wyrażą chęć  partycypowania w kosztach budowy.
Osoby te  oprócz partycypacji zobowiązane są do wpłaty kaucji.
Wartość odtworzeniowa 1m2 pow. użytkowej lokalu wynosi 3.769,00 zł.

Partycypacja kształtuje się w przedziale od 10% do 25% wartości lokalu liczonej według w/w stawki przez powierzchnię lokalu.

  • ul. 4 Marca 12/19 – od 10% (min.) tj. 12.897,52 zł. do 25 % (max.) tj. 32.243,80 zł.

Kaucja kształtuje się w wysokości 12 – krotności czynszu miesięcznego za lokal tj.
34,22 m2 x 10,98 zł/m2 x 12 m-cy = 4.508,83 zł.

Partycypacja  i kaucja  płatna będzie przed podpisaniem umowy najmu lokalu.

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego należy złożyć w sekretariacie Karlińskiego TBS przy ulicy Wojska Polskiego 1 do dnia 10 lutego 2021 r.

Załączniki:

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobie Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

109 KB
 
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego SP.z o.o. w Karlinie ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino
tel. +48 (094) 311 7205 , fax +48 (094) 311 7289