Jesteś tutaj:
Ogłoszenia > Ogłoszenie-wydawanie wniosków na najem lokalu mieszkalnego przy ul. 4 Marca 6A/19

Ogłoszenie

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że od dnia 7 października 2020 r., w siedzibie spółki przy ul. Wojska Polskiego 1, będą wydawane wnioski, lub można pobrać druk wniosku z naszej strony internetowej www.tbs.karlino.pl   na najem lokalu mieszkalnego:

  • przy ul. 4 Marca 6A/19, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej  37,38 m2  składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju.
    Lokal usytuowany jest na III piętrze.

Wnioski  wydawane będą  osobom, które wyrażą chęć  partycypowania w kosztach budowy.
Osoby te  oprócz partycypacji zobowiązane są do wpłaty kaucji.
Wartość odtworzeniowa 1m2 pow. użytkowej lokalu wynosi 3.769,00 zł.

Partycypacja kształtuje się w przedziale od 10% do 25% wartości lokalu liczonej według w/w stawki przez powierzchnię lokalu.

  • ul. 4 Marca 6A/19 – od 10% (min.) tj. 14.088,52 zł. do 25 % (max.) tj. 35.221,30 zł.

Kaucja kształtuje się w wysokości  wynikającej z wyliczenia tj. powierzchnia lokalu pomnożona przez:

 

  • 118,32 zł/m2 – ul. 4 Marca 6A/19 – tj.  4.422,80 zł.

Partycypacja  i kaucja  płatna będzie przed podpisaniem umowy najmu lokalu.
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego należy złożyć w sekretariacie Karlińskiego TBS przy ulicy Wojska Polskiego 1 do dnia 15 października 2020 r.

Załaczniki:

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobie Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

109 KB

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobie Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

140 KB
 
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego SP.z o.o. w Karlinie ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino
tel. +48 (094) 311 7205 , fax +48 (094) 311 7289