Jesteś tutaj:
Ogłoszenia > Ogłoszenie-wydawanie wniosków na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 25/5 oraz 4 Marca 10/13

Ogłoszenie-wydawanie wniosków na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 25/5 oraz 4 Marca 10/13

Ogłoszenie

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że od dnia 14 lutego 2020 r., w siedzibie spółki przy ul. Wojska Polskiego 1, będą wydawane wnioski, lub można pobrać druk wniosku z naszej strony internetowej www.tbs.karlino.pl na najem lokali mieszkalnych:

  • przy ul. Koszalińskiej 25/5, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,61 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju.
    Lokal usytuowany jest na I piętrze.
  • przy ul. 4 Marca 10/13  , lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,65 m2  składa się  z dwóch pokoi (w tym aneks kuchenny), łazienki z wc, przedpokoju.
    Lokal usytuowany jest na II piętrze.

Wnioski wydawane będą osobom, które wyrażą chęć partycypowania w kosztach budowy. Osoby te oprócz partycypacji zobowiązane są do wpłaty kaucji.
Wartość odtworzeniowa 1m2 pow. użytkowej lokalu wynosi 3.709,00 zł.

Partycypacja kształtuje się w przedziale od 10% do 25% wartości lokalu liczonej według w/w stawki przez powierzchnię lokalu.

  • ul. Koszalińska 25/5 - od 10% (min.) tj. 21.367,55 zł. do 25 % (max.) tj. 53.418,88 zł.
  • ul. 4 Marca 10/13 - od 10% (min.) tj. 13.964,39 zł. do 25 % (max.) tj. 34.910,97 zł.

Kaucja kształtuje się w wysokości wynikającej z wyliczenia tj. powierzchnia lokalu pomnożona przez:

 

  • 118,32 zł/m2 - ul. Koszalińska 25/5 - tj. 6.816,42 zł.
  • 118,32 zł/m2 - ul. 4 Marca 10/13 - tj. 4.454,75 zł.

Partycypacja i kaucja płatna będzie przed podpisaniem umowy najmu lokalu.

Wnioski o najem lokalu mieszkalnego należy złożyć w sekretariacie Karlińskiego TBS przy ulicy Wojska Polskiego 1 do dnia 24 lutego 2020r.

Załączniki:

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobie Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego-Koszalińska 25/5

109 KB

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobie Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego-4 Marca 10/13

109 KB
 
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego SP.z o.o. w Karlinie ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino
tel. +48 (094) 311 7205 , fax +48 (094) 311 7289