Jesteś tutaj:
Ogłoszenia > Ogłoszenie-wydawanie wniosków na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Wigury 3B/4

Ogłoszenie-wydawanie wniosków na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Wigury 3B/4

Ogłoszenie

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że od dnia 17 stycznia 2020r., w siedzibie spółki przy ul. Wojska Polskiego 1, będą wydawane wnioski, lub można pobrać druk wniosku z naszej strony internetowej www.tbs.karlino.pl na najem lokalu mieszkalnego:

  • przy ul. Wigury 3B/4, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej  45,98 m2  składa się  z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju.
    Lokal usytuowany jest na parterze.

Wnioski  wydawane będą  osobom, które wyrażą chęć  partycypowania w kosztach budowy.
Osoby te  oprócz partycypacji zobowiązane są do wpłaty kaucji.
Wartość odtworzeniowa 1m2 pow. użytkowej lokalu wynosi 3.709,00 zł.

Partycypacja kształtuje się w przedziale od 10% do 25% wartości lokalu liczonej według w/w stawki przez powierzchnię lokalu.

  • ul. Wigury 3B/4-od 10% (min.) tj.17.053,98 zł. do 25 % (max.) tj. 42.634,96 zł.

Kaucja kształtuje się w wysokości  wynikającej z wyliczenia tj. powierzchnia lokalu pomnożona przez:

  • 111,12 zł/m2 – ul. Wigury 3B/4 – tj.  5.109,30 zł.

Partycypacja  i kaucja  płatna będzie przed podpisaniem umowy najmu lokalu.

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego należy złożyć w sekretariacie Karlińskiego TBS przy ulicy Wojska Polskiego 1 do dnia 27 stycznia 2020 r.

Załączniki:

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobie Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

109 KB

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobie Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

144 KB
 
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego SP.z o.o. w Karlinie ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino
tel. +48 (094) 311 7205 , fax +48 (094) 311 7289