Jesteś tutaj:
Ogłoszenia > Ogłoszenie-wydawanie wniosków na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 25/13

Ogłoszenie-wydawanie wniosków na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 25/13

Ogłoszenie

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że od dnia 24 września 2019 r., w siedzibie spółki przy ul. Wojska Polskiego 1, będą wydawane wnioski, lub można pobrać druk wniosku z naszej strony internetowej www.tbs.karlino.pl   na najem lokalu mieszkalnego:

  • przy ul. Koszalińskiej 25/13, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 50,81 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju.
    Lokal usytuowany jest na II piętrze.

Wnioski  wydawane będą osobom, które wyrażą chęć  partycypowania w kosztach budowy.
Osoby te  oprócz partycypacji zobowiązane są do wpłaty kaucji.
Wartość odtworzeniowa 1m2 pow. użytkowej lokalu wynosi 3.674,00 zł.

Partycypacja kształtuje się w przedziale od 10% do 25% wartości lokalu liczonej według w/w stawki przez powierzchnię lokalu.

Kaucja kształtuje się w wysokości  wynikającej z wyliczenia tj. powierzchnia lokalu pomnożona przez:
111,12 zł/m2 - ul. Koszalińska 25/13 – tj. 5.646,01 zł.

Partycypacja  i kaucja  płatna będzie przed podpisaniem umowy najmu lokalu.

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego należy złożyć w sekretariacie Karlińskiego TBS przy ulicy Wojska Polskiego 1 do dnia 04 października 2019 r.

Załączniki:

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobie Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

109 KB

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobie Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

205 KB
 
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego SP.z o.o. w Karlinie ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino
tel. +48 (094) 311 7205 , fax +48 (094) 311 7289